Algemene Voorwaarden

  1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en/ of behandelingen worden op voorhand, online, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zonder meer in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.

 

  1. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan De masseur voor jou besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-) arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan eerst contact op met je (huis-) arts voordat je een afspraak bij De masseur voor jou maakt.

Mocht je gestart zijn met een behandeling en er blijkt (tussentijds) toch iets te zijn waardoor de behandeling niet afgemaakt kan worden, kan De masseur voor jou hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Er zal dan ook geen terugbetaling van de behandeling geschieden.

 

  1. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is De masseur voor jou helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de niet nagekomen afspraken. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, zal de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekend worden. Na 15 minuten te laat op de afspraak, zal deze afspraak komen te vervallen. De behandeling zal wel volledig in rekening gebracht worden.

 

  1. Betalingen en Cadeaubonnen

Alle behandelingen dienen vooraf contant of per pin te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door De masseur voor jou. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.

Tevens is het mogelijk om met een cadeaubon te betalen. Het tegoed en saldo van de cadeaubon is vanaf 2023 gegarandeerd voor een periode van 2 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van de cadeaubon en is gedurende deze termijn door gebruiker opeisbaar tot aan de vervaldatum welke genoteerd staat op de bon. Na deze periode vervalt iedere aanspraak van de gebruiker op het saldo van de cadeaubon.  De cadeaubon is overdraagbaar en niet persoonsgebonden aan de gebruiker. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

 

  1. Aansprakelijkheid

De masseur voor jou is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk te stellen voor materiële en/ of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na het behandelen.

Alle behandelingen die worden aangeboden door De masseur voor jou zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust, sport en ontspanning.

Wanneer jij je laat behandelen bij De masseur voor jou, dan is dit geheel op eigen risico.

 

  1. Intake en je gezondheid

Is er sprake van medische klachten, ben je onder behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dit beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.

 

  1. Privacyverklaring

Bij het maken van een afspraak ga je direct akkoord met het aanleggen van een cliëntendossier met de door jouw verstrekte gegevens. Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Wij vragen je persoonsgegevens t.b.v. onze eigen bedrijfsvoering en stellen alles in het werk om de gegevens te beschermen.

We gebruiken je gegevens om contact op te nemen, afspraakbevestigingen te sturen en om behandelingen goed en vakkundig uit te voeren. Tevens zal er naar je mailadres informatie gestuurd kunnen worden om je op de hoogte te brengen van eventuele veranderingen of nieuws. Indien je aangeeft dat je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, zal je afgemeld worden voor deze extra informatie.

Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden uit het systeem is dit mogelijk. De consequentie is, dat er dan geen behandelingen meer uitgevoerd kunnen worden aan jou als de cliënt.

Gegevens worden niet verstrekt en/ of verkocht aan derden.

 

  1. Uitsluiting van deelname en behandeling

De masseur voor jou behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

 

  1. Erotische massages/ behoorlijk gedrag

Er wordt onder geen enkele voorwaarden erotische massages gegeven. Dit is ook niet bespreekbaar. Je dient jouw slip aan te houden op de massagebank en je wordt deels afgedekt met een handdoek. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De masseur voor jou het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

  1. Overig

De algemene voorwaarden en de, op de website vermelde informatie kunnen door De masseur voor jou te allen tijde worden gewijzigd.